เจอแบบนี้ ต้นคู่หมอนทอง ตอนนี้ หาวิธีแก้อย่างไรดีครับ..ถึงจะได้ผลผลิตร อีกต้นใบอ่อนส่วนอีกต้น เริ่มบานเป็นหางแย้ บ้า

เจอแบบนี้ ต้นคู่หมอนทอง ตอนนี้ หาวิธีแก้อย่างไรดีครับ…ถึงจะได้ผลผลิตร อีกต้นใบอ่อนส่วนอีกต้น เริ่มบานเป็นหางแย้ บ้างก็มี เหนื่อยครับ…

1 Like

คงยุ่งยากมาก คงต้องหาจังหวะ พ่น 0-52-34 หรือ 0-42-56เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ให้อาหาร ดอกอ่อน และยัยยั้งการแตกใบอ่อน ทุกๆ 7วันจนกว่าใบจะแก่
ส่วนการผสมเกสรให้ใช้เครื่องป่าวลมช่วยผสมเกสรเอา หรือช่วยปัดด้วยแป