มะพร้าวออกจั่นไม่ติดลูกทำไงครับ

มะพร้าวออกจั่นไม่ติดลูกทำไงครับ

2 Likes

มะพร้าวออกจั่นไม่ติดลูกทำไงครับ

มะพร้าวไม่ติดลูก

มะพร้าวออกจั่นหลายชุดแล้วไม่ติดผลเนื่องจาก
1.มะพร้าวยังสาวอยู่ฮอร์โมนหนุ่มสาวยังไม่เสถียร การสร้างดอกยังสมบูรณ์แข็งแรง
2.ต้นไม่แข็งแรงสมบูรณ์ จึงมีจั่นเล็กดอกเล็ก แล้วผสมก็ไม่ค่อยติดผล
3.อาจเนื่องจากการเตรียมความพร้อมต่อการออกดอกของมะพร้าวของเรายังไม่ดีเท่าที่ควร จึงมีดอกและเกสรไม่แข็งแรงสมบูรณ์ การผสมจึงไม่ค่อยติด
4.ช่วงนี้อากาศร้อนจัดการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารต่ำการพัฒนาดอกไม่สมบูรณ์ และเกสรตัวเมียอาจแห้งไปก่อนที่จะได้รับการผสม
5.แสงอาจไม่พอ 6-8 ชั่วโมง/วัน
การแก้ไข
1.ให้น้ำสม่ำเสมอ ในตอนเช้า
2.ทำการคลุมโคนด้วยทางมะพร้าวแห้งเพื่อรักษาความชื้นและลดอุณหภูมิ
3.ลอกเลนปีละครั้งถ้ามีร่องน้ำ
4.การให้ปุ๋ย
4.1ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 1ครั้ง ปริมาณ 25-30 กิโลกรัม/ต้น
4.2ช่วงบำรุงต้นให้ 16-16-6หรือ 17-17-17+15-0-0+26.5CaO(2/1) เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสีประมาณ3.0กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง3 ครั้ง
4.3 ก่อนออกดอก ให้ 8-24-24ประมาณ3.0กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง+แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
4.4 หลังติดผล 13-13-21ประมาณ3.0กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง+แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
5.กรณีแสงไม่พอ 6-8 ชั่วโมงต้องเปฺิดให้แสงเข้าให้เพียงพอ