ผักกาดขาวปลี เป็นโรคอะไรครับ เป็นแบบนี้มีวิธีป้องกันอย่างไรครับ

ผักกาดขาวปลี เป็นโรคอะไรครับ เป็นแบบนี้มีวิธีป้องกันอย่างไรครับ

1 Like

๑.ใบที่มีอาการมีกลิ่นเหม็น ผิดปกติหรือไม่
๒.ลักษณะของแผล เน่าเละ หรือ เน่าแห้ง
๓. ตัดต้นที่มีอาการดูว่า แกนกลางของต้นเป็นอย่างไร

1 Like

1ใบที่มีอาการ ไม่มีกลิ่นเหม็น
2เน่าเละ และเหมือนมีเมือกลื่นๆ
3แกนของต้นปกติดีครับ ไม่มีอาการเน่า

อาจจะมีหนอนแมลงวันมาวางไข่มีกาบใบ หลังจากนั้นเชื้อแบคทีเรียเข้าซ้ำเติม