พ่น เฮ็กซะโคนาโซล ได้ไหมครับ ในระยะนี้ อินทผลัม

พ่น เฮ็กซะโคนาโซล ได้ไหมครับ ในระยะนี้ อินทผลัม

2 Likes

จำเป็นอย่างไรที่จะต้องพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชในระยะนี้ ถ้าไม่มีอาการของดรคบนใบ แต่ถ้าต้องการป้องกัน อาจจะใช้สารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป หรือ คลอโรทาโลนิล

1 Like