ปลูกพริกหน้าฝนได้ไหม?

ปลูกพริกหน้าฝนได้ไหม?

2 Likes

ได้ครับ

ได้ปลูกได้