ทุเรียนเป็นไฟทอปเกิดจากอะไร

ทุเรียนเป็นไฟทอปเกิดจากอะไร

1 Like

เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไฟทอปทอร่า ซึ่งเป็นเชื้อราในดิน