สอบถามครับน้อยหน่าออกดอกออกลูกทำอย่างไรจึงจะไม่ให้ดอกและผลเล็กๆร่วงหล่นจากต้นครับ?

สอบถามครับน้อยหน่าออกดอกออกลูกทำอย่างไรจึงจะไม่ให้ดอกและผลเล็กๆร่วงหล่นจากต้นครับ?

1 Like

1.เกสรตัวผู้-ตัวเมียไม่แข็งแรงควรฉีดพ่น ปุ๋ยใบ 10-52-17+แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม อัตราแนะนำพ่น 2-3 ครั้งทุก 7-10 วันหยุดก่อนดอกบาน7วัน จะช่วยให้การพัฒนาดอกและเกสรสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น การผสมติดผลดีขึ้น
2.ให้น้ำบางๆ สม่ำเสมอ
3.ดูแลเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอน มาทำลายดอกอ่อน

2 Likes

ให้นำ้ ให้ปุ๋ย 16-0-0 ให้แตกใบ แต่ถ้าเป็นฤดูของน้อยหน่าที่ต้องออกดอกออกผลก็ตัดกิ่งตัดยอดไปเลยถ้าจะไม่ให้ออกดอกผล … แต่ถ้าออกดอกออกผลแล้วจะไม่ให้ดอกล่วงเลยเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติของน้อยหน่าจะต้องออกดอกเยอะๆแล้วก็ติดดอกเฉพาะที่โดนผสมเกสรแล้วก็ติดผลเป็นผล…แต่ฉีดแคลเซียมโบรอนก็ช่วยได้นะ

2 Likes