สวัสดีค่ะพี่ฉันขอทามว่าต้นกัณชาที่ปลูกนี้เม็ลต้นแม่พันเดียวกันแต่ปลูกมาแล้วอีกต้นมีใบเล็กเรียวยาวแต่อีกต้นมีใบเล็กแต่หน้

สวัสดีค่ะพี่ฉันขอทามว่าต้นกัณชาที่ปลูกนี้เม็ลต้นแม่พันเดียวกันแต่ปลูกมาแล้วอีกต้นมีใบเล็กเรียวยาวแต่อีกต้นมีใบเล็กแต่หน้าในกวางค่ะ ( หรือว่าจะกลายพัน)ค่ะช้วยตอบด้วยค่ะ ผึ้รองปลูกค่ะ