สวัสดีครับต้นมะกอกเตี้ย ปลูก ไว้เกิน 6 เดือน ออกลูกแล้ว แต่ลูกมีขนาดเล็ก และตอนนี้มีไข่แมลงอะไรไม่รู้เกาะ เต็มไปหมด จะแก

สวัสดีครับต้นมะกอกเตี้ย ปลูก ไว้เกิน 6 เดือน ออกลูกแล้ว แต่ลูกมีขนาดเล็ก และตอนนี้มีไข่แมลงอะไรไม่รู้เกาะ เต็มไปหมด จะแก้ไขยังไงครับ

เพลี้ยหอย ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.ตัดกิ่งและใบที่พบเพลี้ย ตัดไปเผาได้เลย จะลดจำนวนได้มาก เพราะตัวแม่ 1ตัว สามารถออกลูกได้ถึง 500-1000ตัว ถ้าเก็บไว้พ่นสารเคมีดีแค่ไหนก็ตายไม่หมด
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวต์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต มาลาไทออน โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน
-กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16 บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวต์ออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ช่วงที่พบเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยระบาดควรงดพ่นสารกลุ่ม 2ฟิโพรนิล และกลุ่ม3ไพรีทรอยด์ เช่น ไซเพอร์เมทริน เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยระบาดเพิ่มขึ้น

การจัดการเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอย ในพืชต้นเล็กหรือไม้กระถาง สามารถปรับใช้สารกลุ่ม4A เช่น ไทอะมีทอกแซม25%WG ไดโนทีฟูแรน20%SG หรืออิมิดาโคลพริด70%WG อัตรา 5-10กรัมต่อน้ำ 20ลิตร รดโคนต้นเพื่อให้สารดูดซึมเข้ารากไปตามท่อน้ำ กิ่ง ใบและยอด ช่วงพบการระบาด รดโคนต้นติดต่อกัน 2-3ครั้ง ห่างกัน 7วัน

ขอบพระคุณครับ