ส้มโอเป็นลักษณะแบบในรูปมีสาเหตุจากอะไรครับ

ส้มโอเป็นลักษณะแบบในรูปมีสาเหตุจากอะไรครับ

4 Likes

ร้อนแดด ทำให้ร่ม…กันแดดบ่ายๆร้อน

1 Like

อาการขาดแคลเซียมทำให้ก้นผลเน่า ต้องพ่นแคลเซียมโบรอนช่วงออกดอกติดผล

1 Like