เริ่มปลูกชมพู่มาได้ 3 เดือนต้นยังไม่โตมากแต่แมลงเจาะปูนหมดเลยควรจะแก้ไขอย่างไรที่จะทำให้ชมพู่รอดพ้นจากแมลง

เริ่มปลูกชมพู่มาได้ 3 เดือนต้นยังไม่โตมากแต่แมลงเจาะปูนหมดเลยควรจะแก้ไขอย่างไรที่จะทำให้ชมพู่รอดพ้นจากแมลง

2 Likes

แมลงเจาะปูนคืออะไรเหรอครับ มีรูปแมลงไหม