มันโตแล้วฉีดยาเผาใหม้แล้วเราจะนำต้นที่โดนยาเผาใหม้ไปใช้ได้รึไม่

มันโตแล้วฉีดยาเผาใหม้แล้วเราจะนำต้นที่โดนยาเผาใหม้ไปใช้ได้รึไม่

2 Likes

ยาเผาไหม้ประเภทสัมผัส และจะทำลายส่วนที่เป็นสีเขียว ส่วนลำต้นถ้าผิวไม่แห้ง ยังชื้นและมีน้ำยาง แสดงว่าท่อนพันธ์ุยังมีชีวิต ขณะเก็บท่อนพันธ์ึุ ลองตรวจสอบการงอกโดยตัดท่อนมันมาชำดูการแตกตา อาการผิดปกติหรือไม่