เกิดจากอะไรครับ

เกิดจากอะไร​ครับ​

8 Likes

เพิ่งปลูก3เดือน​ตัดรากก่อนปลูกและ​ไส่ปุ๋ย​3รอบเคมี1อินทรี​2

ค่าดินก่อนปลูกและปรับปรุง​ดินตามคำแนะ​นำ

1 Like

ผมว่าน่าจะเพรี้ยไม่ก็จั๊กจันฝอยคับ เหมือนเคยมีท่านอื่นเจอปัญหาเดียวกัน

1 Like

คงไม่เกี่ยวกับธาตุอาหารหรอกครับ อาการคือ การทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอย ถ้าทำลายช่วงใบเล็กมากใบอาจล่วงหมดเป็นก้านธูป จากรูปการเข้าทำลายใบทุเรียนใบคีบ กำลังจะเริ่มคลี่ทำให้เนื้อใบถูกทำลายไปบางส่วน ใบแคระ เป็นคลื่น แต่จะไม่มีโอกาสขยายใหญ่ขึ้น

2 Likes

ถ้าเพลี้ยจั๊กจั่นฝอย ลองอิมิดาดูครับ แต่ต้องเปลี่ยนกลุ่มสารทุกสิบห้าวันไม่งั้นดื้อยา อาจารย์สุเทพเคยบอกไว้ครับ

อาการปุ๋ยเกิน