ขอสอบถามการตรวจดินก่อนลงปลูกทุเรียน ที่ กทร. ตรวจที่ไหนคะ

ขอสอบถามการตรวจดินก่อนลงปลูกทุเรียน
ที่ กทร. ตรวจที่ไหนคะ

2 Likes

เคยส่งที่กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร บางเขนกรุงเทพฯ