อยากทราบระบบการใช้น้ำกับสับปะรดที่ดีและประหยัด

อยากทราบระบบการใช้น้ำกับสับปะรดที่ดีและประหยัด

2 Likes

การให้น้ำสับปะรดแบบประหยัด
1.คานบูม หัวฉีดแบบพ่นฝอย 4 หัว แบบสะพายหลัง
2.คานบูมติดท้ายแทรคเตอร์ สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่