ยางพาราตอนนี้กรีดได้2มีด อยากทรายว่า ปุ่ยที่จะให้เพิ่มน้ำยางดี มีอะไรบ้างครัย

ยางพาราตอนนี้กรีดได้2มีด อยากทรายว่า ปุ่ยที่จะให้เพิ่มน้ำยางดี มีอะไรบ้างครัย

1 Like

สำหรับการให้ปุ๋ยในการทำสวนยางพารา แบ่งตามอายุ และชนิดดิน

อายุ(เดือน)----------ดินร่วนสูตร----ดินทรายสูตร–(อัตรา กรัม/ต้น)
หลังตั้งตัว------------18-10-6-------16-8-14------------60
2-4 ----------------------------------------------------------90
6------------------------------------------------------------120
11,14,และ17-----------------------------------------------190
23,29,35, และ41-------------------------------------------250
ทุกๆ 6 เดือน-เปิดกรีดหลังเปิดกรีดแล้วใส่ สูตร 15-15-15 หรือ 30-5-18 อัตรา 1 กิโลกรัม/ ต้น แบ่งใส่ 2ครั้งๆละ 0.5 กก.ต้นฝนและปลายฝน

1 Like