โรคข้าวใบหม้มีวิธีแก้หรือใช้ยาตัวใหนดี

โรคข้าวใบหม้มีวิธีแก้หรือใช้ยาตัวใหนดี

1 Like

สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพต่อโรคใบไหม้ เช่น สารป้องกันกำจัดโรคพืชใน กลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่ทรหัส 6 (ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 16.1 (ไตรไซคาโซล) เป็นต้น