ขออาจารย์ช่วยด้วยครับ ในภาพคือชงโคมี 1 ต้นที่ใบร่วงเหลืองไม่ทราบเกิดจากอะไร ขออาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีรักษาด้วยครับ

ขออาจารย์ช่วยด้วยครับ
ในภาพคือชงโคมี 1 ต้นที่ใบร่วงเหลืองไม่ทราบเกิดจากอะไร ขออาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีรักษาด้วยครับ

5 Likes

ชงโคของท่านระบบรากมีปัญหาแล้ว ทำให้รากไม่สามารถดูดน้ำให้กับลำต้นได้ ใบเหลืองร่วง รอ อ.อรพรรณท่านมาช่วยตอบ ครับ

1 Like

รอ อ.อรพรรณครับ

ไม่มีใครมาช่วยเลย