ใบแบล็ดเบอรี่เป็นจุด ใช้โรครึเปล่า ถ้าเป็นโรคควรรักษายังไงครับ

ใบแบล็ดเบอรี่เป็นจุด ใช้โรครึเปล่า ถ้าเป็นโรคควรรักษายังไงครับ

1 Like

เกิดที่ใบส่วนไหนของต้น

1 Like

ตรงลำต้นตั้งแต่ใบล่างขึ้นแต่ยอดอ่อนไม่เป็นครับ ที่ลำต้นก็เป็นดวงสีน้ำตาล

แล้วมีผลต่อการโตไหมครับ

ถ้าการเกิดพิษไม่รุนแรงจนทำให้บริเวณตายอดเสียหาย เพียงแต่เกิดจุดบนใบที่พัฒนาเต็มที่แล้ว ไม่ส่งผลต่อการเจริญของพืชมากนัก