หน้ายางพารามีน้ำยางไหลและมีรอยแตกออกมาแบบนี้ เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

หน้ายางพารามีน้ำยางไหลและมีรอยแตกออกมาแบบนี้ เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

4 Likes