อาการนี้คือเชื้อราชนิดไหนครับ ใบแห้งจากยอด หักลำต้นดูจะพบสีนำ้ตาลในแกนลำต้น

อาการนี้คือเชื้อราชนิดไหนครับ
ใบแห้ง​จากยอด​ ​หักลำต้นดู
จะพบสีนำ้ตาลในแกนลำต้น

2 Likes

หนอนเจาะลำต้นหรือป่าวครับ

1 Like

ดูว่ามีขี้หนอนบริเวณโคนต้นหรือไม่ น่าจะเริ่มจากหนอนเจาะลำต้น แล้ว เชื้อราเข้าซ้ำเติม

1 Like

อาการเหมือนหนอนเจาะต้นครับ

ยังไม่ได้ดูที่โคนต้นเลยครับ

ขอบคุณครับ

สารตัวไหนดีครับป้องกันแชะกำจัด

หมายถึงหนอนเจาะกิ่งครับ