ถ้าเราต้องการเก็บรักษาคุณภาพ ความสดของมังคุด ให้เหมือนสภาพเดิมที่เก็บจากต้น สามารถทำได้มั้ยครับ ถ้าได้ต่องทำยังไง หรือม

ถ้าเราต้องการเก็บรักษาคุณภาพ ความสดของมังคุด ให้เหมือนสภาพเดิมที่เก็บจากต้น สามารถทำได้มั้ยครับ ถ้าได้ต่องทำยังไง

หรือมีหน่วยงานไหนที่สามารถติดต่อ ขอข้อมูลได้บ้างครับ

ขอบคุณครับ

1 Like

เท่าที่ทราบสามารถเก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 13 องศา(ซ) ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95% สามารถเก็บได้นาน 3-4 สัปดาห์
รายละเอียด ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

แช่ตู้เย็นครับ แต่อาจจะเก็บได้ไม่นานเท่าไหร่ ประมาณ 2-3วัน

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ