ทุเรียนเปลือกหนาแกนกลางใหญ่ผลจากการใส่แคลเซียมโบรอนมากหรือป่าวครับอาจารย์

ทุเรียนเปลือกหนาแกนกลางใหญ่ผลจากการใส่แคลเซียมโบรอนมากหรือป่าวครับอาจารย์

2 Likes

ทุเรียนเปลือกหนาแกนกลางใหญ่ผลจากการใส่แคลเซียมโบรอนมากหรือป่าวครับอาจารย์
ทุเรียนเปลือกหนาเกี่ยวกับ การให้ปุ๋ยไนโตรเจน สูงมากๆ หรือการการให้น้ำมากๆช่วงทุเรียน ก็ทำให้เปลือกหนา
ส่วนแคลเซี่ยม-โบรอนไม่ทำให้เปลือกหนาแต่จะช่วยในการเก็บสะสมอาหาร และเปลือกแข็งแรงครับ

1 Like

ขอบคุณมากครับอาจารย์