นอกจาก พิโพรนิล กับไซเพอร์ ที่ห้ามพ่นเพลี้ยหอยเพราะจะทำให้ระบาดเพิ่มขึ้น นอกจาก2ตัวนี้ ยังมียาตัวอื่นอีกมั้ยครับ

นอกจาก พิโพรนิล กับไซเพอร์ ที่ห้ามพ่นเพลี้ยหอยเพราะจะทำให้ระบาดเพิ่มขึ้น นอกจาก2ตัวนี้ ยังมียาตัวอื่นอีกมั้ยครับ

มีหลายชนิด โดยเฉพาะในแหล่งดื้อยา จะฆ่าเพลี้ยหอยไม่ตาย แต่ไปทำลายตัวห้ำตัวเบียนของเพลี้ยหอยตายหมด ทำให้ระบาดเพิ่มได้ นอกจากนี้สารเฉพาะที่ใช้กำจัดหนอน ด้วงแต่มีประสิทธิภาพต่ำกับเพลี้ยหอยก็เสี่ยงทำให้ระบาดเพิ่มได้

1 Like

ขอบคุณมากครับ