,ใบแห้งเกาะกัน โรคนี้คืออะไรครับ

,ใบแห้งเกาะกัน โรคนี้คืออะไรครับ

น่าจะเป็นโรคใบติด อย่างไรก็ตามรออ.อรพรรณ ท่านมาช่วยตอบนะครับ

1 Like

ราใบติดครับ แนวทางแก้ไขเข้าดูได้ที่คลังความรู้เรยคับ

1 Like

โรคใบติดหรือใบไหม้ ( Leaf Blight)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia solani Kuehn
แนวทางการจัดการโรค
๑. ตัดแต่งกิ่งทุเรียนให้เหมาะสม อย่าให้มีความชื้นในทรงพุ่มมากเกินไป
๒. กำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคออกไปเผาทำลาย เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคในแปลงปลูกให้น้อยลง จะช่วยลดการระบาดลงได้
๓.ช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน ควรหมั่นสำรวจการเกิดโรคอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการโรคบนกิ่งหรือใบ ควรตัดแต่งกิ่งส่วนที่เป็นโรคออกไปเผานอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล ) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน)วาลิดามัยซิน U18(26) เป็นต้น ) และ ผสมด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ