ข้าวมีอาการโคนเน่า รักษาอย่างไรครับ

ข้าวมีอาการโคนเน่า รักษาอย่างไรครับ

2 Likes

โรคเม้าตอซังครับ ให้ถ่ายน้ำออกให้แห้งเลย ส่วนยา รอ อ.อรพรรณมาตอบครับ

1 Like

เป็นอาการของ โรคเมาตอซัง
สาเหตุ: เกิดจากความเป็นพิษของสภาพดินและน้ำ
ลักษณะอาการของโรค: เริ่มพบอาการเมื่อข้าวอายุประมาณ 1 เดือน หรือ ระยะแตกกอ ต้นข้าวจะแคระแกร็น ใบซีดเหลืองจากใบล่างๆ มีอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาล จะพบในขณะที่ขบวนการเน่าสลายของเศษซากพืชในนายังไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดสารพิษไปทำลายรากข้าวเกิดอาการรากเน่าดำ ทำให้ไม่สามารถดูดสารอาหารจากดินได้ ต้นข้าวแสดงอาการขาดธาตุอาหาร ในขณะเดียวกันมักจะพบต้นข้าวสร้างรากใหม่ในระดับเหนือผิวดิน ซึ่งต้นเหตุของปัญหาเกิดจากเกษตรกรทำนาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการพักนาและเกิดการหมักของตอซังระหว่างข้าวแตกกอ

**การจัดการ
๑.ควรระบายน้ำเสียในแปลงออก ทิ้งให้ดินแห้งประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้รากข้าวได้รับอากาศ หลังจากนั้นจึงนำน้ำใหม่เข้าและหว่านปุ๋ย
๒.หลังเก็บเกี่ยวข้าว ควรทิ้งระยะพักดินประมาณ 1 เดือน ไถพรวนแล้วควรทิ้งระยะให้ตอซังเกิดการหมักสลายตัวสมบูรณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์
๓. ถ้าพบว่ามี อาการของโรคใบจุดสีน้ำตาล
๓. ๑.ใส่ปุ๋ยแคลเซี่ยมคลอไรด์ อัตรา ๕-๑๐ กก.ต่อไร่ ช่วยให้ข้าวเป็นโรคน้อยลง
๓.๒.พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสม ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ แมนโคเซ็บ โพรพิเนป ซิงค์ไทอะโซล และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ
๔. ถ้าไม่พบอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อย ปฏิบัติเฉพาะ ข้อ ๓.๑.

2 Likes

ขอบคุณครับ

ขอเพิ่มเติม
อาการโคนเน่า มีการแทรกซ้อนของเชื้อรา sclerothium สาเหตุโรคลำต้นเน่าแล้ว ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพื ชกลุ่มรหัส 7 (คาร์บอกซิน)
หลังจากถ่ายน้ำออก พ่นสาร คาร์บอกซิน ก่อน โดยพ่นให้ถึงส่วนโคนต้น ส่วนอาการใบจุดไม่รุนแรงนักเว้นไว้ก่อน อย่าใช้สารฯผสมกัน

1 Like