ขออนุญาตสอบถามครับ 1.ปุ๋ยเคมี มีเกรดของคุณภาพเนื้อปุ๋ยที่แตกต่างกันหรือไม่ครับ เช่น ไนโตเจน ก็มีหลายเกรดหลายคุณภาพอะไรแ

ขออนุญาตสอบถามครับ

1.ปุ๋ยเคมี มีเกรดของคุณภาพเนื้อปุ๋ยที่แตกต่างกันหรือไม่ครับ เช่น ไนโตเจน ก็มีหลายเกรดหลายคุณภาพอะไรแบบนี้ครับ หรือว่าเป็นเกรดเดียวกันทั้งหมดเลย

2.มีปุ๋ยอินทรีย์ ที่นำมาสกัดจนได้ค่า NPK ที่แน่นอนไหมครับในปัจจุบัน

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

3 Likes

ที่นี่เป็นไฮโดรโพนิกส์ ปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้จึงใช้แคลเซียมไนเตรต และโพแทสเซียมไนเตรต

ซึ่งแคลเซียมไนเตรตที่ใช้จะใช้ชนิดที่เคลือบแวกซ์ไม่ได้ (15-0-0+25.5CaO+0.3B) เพราะแวกซ์จะไปติดตามอุปกรณ์ท่อต่าง ๆ จึงใช้ได้แต่แคลเซียมไนเตรต 15-0-0+26CaO และแคลเซียมไนเตรตชนิดแคลเซียมซอลท์

ส่วนโพแทสเซียมไนเตรต มีหลายเกรดขึ้นกับความบริสุทธิ์ในเนื้อปุ๋ย และค่าความเป็นกรด/ด่างเมื่อละลายน้ำแล้ว

1 Like

Npk มี 2ลักณะครับ คอมปาว เบาร์เบน
คอมปาว คือปุ๋ยทีมีแม่ปุ๋ยรวมกันในเม็ดเดียว เช่น 25-7-7 15-15-15
เบาเบรนคือ นำแม่ปุ๋ย npkมาผสมให้ได้สัดส่วนตามสูทปุ๋ย เช่น 15-7-18 18-4-5 16-12-8 ส่วนแม่ปุ๋ยจะมีคุณลักษณะเป็น ไนเตรท ยูเรีย คลอไรด์ และซันเฟต
ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ ดูที่ค่า organic matter (om) มี 10% 20% และส่วนผสมมีอ่ะไรบ้าง ข้างกะสอบครับ

2 Likes

ขอบคุณครับ

1 Like

ขอบคุณครับ