ชอบเกษตรโกมากค่ะเป็นแอฟที่มีความรู้มากค่ะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้แชร์ความรู้กันและมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยตอบปัญหาให้ที่ส

ชอบเกษตรโกมากค่ะเป็นแอฟที่มีความรู้มากค่ะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้แชร์ความรู้กันและมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยตอบปัญหาให้ที่สวนได้นำความรู้ต่างที่ได้รับจากเกษตรโกไปปรับใช้วิธีแลันำเกร็ดความรู้ที่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท่านแนะนำด้านการใช้ปุ๋ยและยาค่ะและแอฟเกษตรโกก็ยังมีแจ้งเตือนเรื่องดินฟ้าอากาศและเตือนเรื่องแมลงศตรูพืชและโรคระบาดต่างๆในแต่ละฤดูกาลเพื่อให้เราเตรียมตัวและเฝ้าระวังเกษตรโกคือแอฟที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรจริงๆค่ะ#ขอบคุณเกษตรโก

2 Likes