ไครโคเดอร์มาและบิวเวอเรียมีอันตรายต่อผู้ใช้หรือไม่ ป้องกันอย่างไรครับ

ไครโคเดอร์มา​และบิวเวอเรียมีอันตรายต่อผู้ใช้หรือไม่​ ป้องกันอย่างไรครับ

1 Like

สารชีวภัณฑ์เป็นสิ่งแปลกปลอม มีอันตรายทางปาก ผิวหนัง และระบบหายใจ โดยเฉพาะระบบหายใจ ต้องป้องกันใส่ถุงมือ หน้ากากขณะผสม ขณะพ่นสาร

2 Likes

ต้องระมัดระวังพอ​ ๆ​กับสารเคมีใช่ป่าวครับ​ ถ้าชีวภัณฑ์เข้าไปในร่างกายจะส่งผลอย่างไรบ้างครับ

พิษทางปากน้อย แต่ทางผิวหนังและระบบหายใจจะก่อมะเร็ง

ขอบคุณครับอาจารย์