มะไฟติดลูกแต่ไม่มีเนื้อสาเหตุจากอะไรครับ

มะไฟติดลูกแต่ไม่มีเนื้อสาเหตุจากอะไรครับ https://stream.mux.com/IY3T1FjpZtBwrE00Jvy7funyOyLFHgNO5gjB4L1B5QxY.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/lden8yu5wl.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=RBou3rO016cUjb4nAG3ZbZRMqufdJp00hEUAlziTq1Sz8

1 Like

ปัญหา
ช่วงนี้อากาสร้อนจัดพ์ชเคลื่อนย้ายสารอาหารต่ำ สังเคราะห์แสงได้ไม่ดี อาหารที่ได้ไม่เพียงพอ ผลเล็กไม่มีเนื้อ

แนะนำ

1.ท่านควรให้ปุ๋ย 13-13-21 เสริมด้วย แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
2.หรือเสริมให้ปุ๋ยทางใบ 0-42-56 เสริมด้วย แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี

1 Like