มันสำปะหลังถ้าเราจะทำให้มีหัวมันที่ดกควรใช้ปุ๋ยสูตรไหนถ้าให้อาหารทางใบดีไหครับ

มันสำปะหลังถ้าเราจะทำให้มีหัวมันที่ดกควรใช้ปุ๋ยสูตรไหนถ้าให้อาหารทางใบดีไหครับ https://stream.mux.com/QjyCMvemBa4YyOZ9aG6zGDmkXUd1m00tNOmhvmk00CvPk.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/n4ccpbcxwc.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=zCvkaXIvtGDjKQ01e9mxEdMZdigb6i3fb5xkn5v1BOvg

1 Like

มันระยะ1เดือน เน่นตัวหน้าสูงเช่น 18-4-5 25-7-7 เพื่อเร่งราก ทางใบ 25-5-5 ธาตุรองเสริม แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี
ระยะ3เดือน เน้น ตัวท้ายสูง เช่น 14-7-35 0-0-60 ทางใบ ธาตุรองเสริม และจุลธาตุ

1 Like

ควรให้ปุ๋ย ตัวท้ายสูง เช่น 13-13-21หรือ 0-0-60 ทางใบท่านควรพ่น สาหร่าย แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ก็ได้

1 Like