ปุ๋ยยูเรียฉีดทางใบได้จริงไหมครับ

ปุ๋ยยูเรียฉีดทางใบได้จริงไหมครับ

2 Likes

ใช้ได้แต่ ต้องเป็นยูเรียที่มีไบยูเร็ต ต่ำ ใช้ตามอัตราแนะนำ

4 Likes