โรคอะไรคับในข้าวโพดขอถามผู้รู้และวิธีการรักษาทำอย่างไร

โรคอะไรคับในข้าวโพดขอถามผู้รู้และวิธีการรักษาทำอย่างไร

2 Likes

เป็นอาการขาดธาตุอาหาร แคลเซี่ยม
สาเหตุอาจจถุเกิดจาก ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น ยูเรีย มากเกินไปจนขาดความสใดุลย์ของธาตุอาหารในดิน หรือ ดินเป็นกรดจัด ทำให้แคลเซี่ยม ไม่สามารถละลายออกมาเป็นประโยชน์ได้ รวมทั้งดินอาจจะมีอินทรีย์วัตถุต่ำ

1 Like

ตรวจดูว่ามีเพลี้ยจักจั่นระบาดไหม?ถ้ามีอาจจะเป็นไวรัส

ื ื ข

ื ่่ึ่ึึืื ื ข ข ื ข ื ืข

ได้มีการฉีดพ่นยากำจัดหนอนมั้ยครับ การฉีดพ่นสารกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดในอัตราสูง พ่นใส่ยอดมีผลกระทบกับข้าวโพดบางพันธ์ครับ