ต้นกล้าพริกกะเหรี่ยงใบเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรครับ

ต้นกล้าพริกกะเหรี่ยงใบเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรครับ

2 Likes

น่าจะเป็นเพราะวัสดุเพาะ ที่ย่อยสลายไม่สมบูรณ์ ก่อนนำมาใช้ ทำให้พืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร

2 Likes

ขอบคุณมากๆครับ :pray: