เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยห้ามฉีดพ่นยาหรือสารเคมีอะไรบ้างก่อนเก็บเกี่ยวผลทุเรียนตามมาตรฐาน

เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยห้ามฉีดพ่นยาหรือสารเคมีอะไรบ้างก่อนเก็บเกี่ยวผลทุเรียนตามมาตรฐาน

งดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 3-4อาทิตย์ โดยเฉพาะสารที่ตกค้างนานในกลุ่ม1Aคาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ กลุ่ม1Bโพรฟีโรฟอส ไตรอะโซฟอส ไดเมโทเอต ไดอะซินอน กลุ่ม2Bฟิโพรนิล

1 Like