ปุ๋ยใส่ยางพาราให้นํ้ายางไหลดีใส่สูตรอะไรครับ

ปุ๋ยใส่ยางพาราให้นํ้ายางไหลดีใส่สูตรอะไรครับ

1 Like

21-7-14 29-5-18

21-7-14 ครับ

1 Like