สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักวันนี้ในพื้นที่มีฝนลมฟ้องร้องดีใจท่านที่หว่านข้าวรอบแรกด้วยนะครับ

สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักวันนี้ในพื้นที่มีฝนลมฟ้องร้องดีใจท่านที่หว่านข้าวรอบแรกด้วยนะครับ

1 Like