ทุเรียนไม่โต7เดือนแลัวขอคำแนะนำครับ

ทุเรียนไม่โต7เดือนแลัวขอคำแนะนำครับ https://stream.mux.com/BQQHe2z8RV1WsBWOi8cYpUrVmC3O3nuBEbFgBGdPxcw.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/oym63mvv86.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=k02hhui010000VUWwIHywl7vRyqj3bvxx6YaKOafwkEE7cs

1 Like

.ทุเรียนท่าน ระบบรากมีปัญหา ขาดอาหารหลัก และรองแคระแกร็น ควร

.1ให้พรวนดิน ออกจากชายพุ่มตกออกไปเป็วงแหวน 30เซนติเมตร แล้วใช้สารฮิวมิคแอซิด อัตรา 1000 มิลลิลิตร ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นลงดินด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูงหรือราดลงดินใต้-ชายพุ่มและที่พรวน ทุกๆ 7 วันจำนวน 1-2 ครั้ง
2.หลังนั้น รากเริ่มเดินดี แทงยอดใหม่แล้วค่อยให้ปุ๋ย
.2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
.2.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
.2.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TEควรให้ช่วงแตกใบอ่อนใบเพสลาดแล้ว
การพรวนดินแบบนี้ครับ

1 Like