วิธีปราบหนอนกินใบมะนาว มะกรูดและวิธีปราบเพลี้ยกินใบมะเขือ พริก กระเพรา ช่วยแนะนำให้หน่อยครับลองมาหลายอย่างไม่ได้ผล

วิธีปราบหนอนกินใบมะนาว มะกรูดและวิธีปราบเพลี้ยกินใบมะเขือ พริก กระเพรา ช่วยแนะนำให้หน่อยครับลองมาหลายอย่างไม่ได้ผล

3 Likes

สารเคมี
ชื่อสามัญ อีมาเม็กตินเบนโซเอต อัตราการใช้ 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หนอนกระทู้ หนอนกัดใบ หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ

1 Like

หนอนผีเสื้อ ใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.วิธีกล ใช้การตัดใบ หรือเก็บหนอนไปทำลาย ในช่วงไม่รุนแรงจะลดการระบาดได้
2.ใช้บีที ชีวภัณฑ์ที่เจาะจงกับหนอนผีเสื้อ
การใช้สารเคมี
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม 6อีมาเมกติน
-กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน (ฆ่่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม 18เมทอกซี่ฟีโนไซด์
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-กลุ่มสารผสมสำเร็จรูป กลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
กลุ่ม28+6คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน
กลุ่ม28+4คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม ฟลูเบนไดเอไมด์+ไทอะโคลพริด
ใช้สารอย่างน้อย 3-4กลุ่ม สลับกันป้องกันหนอนดื้อยา