ไม่ทราบว่าตรงสีดำๆมันเกิดจากอะไรคับ

ไม่ทราบว่าตรงสีดำๆมันเกิดจากอะไรคับ

2 Likes

น่าจะเป็นราดำ ( เขี่ยดูจะมีเป็นเส้นใยขุยๆหลุดออกมา) โรคนี้เกิดขึ้นเมื่อมีแมลงบางชนิด เช่น เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หรือ เพลี้ยไก่แจ้ ระบาด แมลงจะขับถ่ายสารเหนียวออกมาบนผลและใบ ซึ่งสารเหนียวนั้นจะเป็นอาหารของเชื้อราดำ

1 Like