จากรูป พริกเป็นโรคอะไรครับ ป้องกัน รักษายังไงครับ

จากรูป พริกเป็นโรคอะไรครับ ป้องกัน รักษายังไงครับ

๑. เป็นอาการของ โรคยอดและดอกเน่า ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
๒. โรคนี้ระบาดมากเมื่อมีฝนตกต่อเนื่อง ๒-๓ วัน ความชื้นในอากาศสูง หลังฝนหยุดตกมีแดดจัดประมาณ 2-3 วันจะเริ่มพบโรคนี้ที่ส่วนของยอดอ่อนก่อน หรือในสภาวะที่มีฝนตกสลับแดดออกสัก ๒-๓ ครั้ง
แนวทางการจัดการ
๑.เมื่อมีสภาพอากาศดังกล่าวเกษตรกรต้องเดินสำรวจในแปลงให้ทั่ว ถ้าพบอาการดังกล่าวข้างต้น เก็บส่วนที่เป็นโรคใส่ถุงพลาสติกหรือภาชนะที่สามารถป้องกันไม่ให้ส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งแปลง แล้วนำออกไปทิ้งนอกแปลงหรือเผาทำลายจะเป็นการดีที่สุด

๒. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล ) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน)วาลิดามัยซิน U18(26) เป็นต้น ) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

1 Like