แผลแบบนี้เรียกว่าอะไร เกิดจากอะไร วิธีรักษายังไง

แผลแบบนี้เรียกว่าอะไร เกิดจากอะไร วิธีรักษายังไง