ผลผลิตปีนี้เพิ่มขึ้น +30%

ผลผลิตปีนี้เพิ่มขึ้น +30%

8 Likes

ปลูกที่ไหน ดีใจด้วยกับความสำเร็จ

1 Like

ยินดีด้วยครับ

1 Like

บ้านห้วยหมู่ 2 ตำบลห้วยจันทร์อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ

กราบขอบพระคุณครับ