ขอความรู้คับว่ายิปซั่มกัปูนขาวมองด้วยตามันต่างกันไหมคับร้านค้าอาจลอกขายให้ผมก่เปนได้คับช่วยผมด้วยคับ

ขอความรู้คับว่ายิปซั่มกัปูนขาวมองด้วยตามันต่างกันไหมคับร้านค้าอาจลอกขายให้ผมก่เปนได้คับช่วยผมด้วยคับ

1 Like

ใใใว…ใใสด.า