ลูกทุเรียนเป็นจุดดำๆแบบนี้ โรคเชื้อราไฟท็อปมั้ยครับหรือเป็นแค่ราดำ เป็นอยู่ลูกเดียวทั้งต้น

ลูกทุเรียนเป็นจุดดำๆแบบนี้ โรคเชื้อราไฟท็อปมั้ยครับหรือเป็นแค่ราดำ เป็นอยู่ลูกเดียวทั้งต้น

1 Like

ราดำเกิดภายหลังที่มีเพลี้ยแป้งระบาดและถ่ายมูลน้ำหวานไว้

1 Like

ขอบคุณครับอาจารย์