วันนี้ขุดดินปลูกต้นไม้เจอด้วงใหญ่มาก😬

วันนี้ขุดดินปลูกต้นไม้เจอด้วงใหญ่มาก😬

2 Likes

ด้วงบ้งโกแมงกว่าง เป็นตัวแล้วจะอร่อย

1 Like