ข่าวพันธุ์ก.ข95อายุเท่าไร

ข่าวพันธุ์ก.ข95อายุเท่าไร

1 Like

อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 95 - 100 วันครับ