ขนุนเป็นจุดดำๆเป็นโรคอะไรคะ

ขนุนเป็นจุดดำๆเป็นโรคอะไรคะ

2 Likes

อาการเป็นเนื้อสนิม เนื่องจากขาด แคลเซี่ยม เนื่องจากดินเป็นกรด
การแก้ไข
1.ให้ปุ๋ย 17-17-17+15-0-0+26.5CaO(2/1)หลังดอกโรยแล้ว
2.ทางใบ ให้สาหร่าย แคลเซี่ยม-โบรอน สังกะสี เดือนละครั้ง

1 Like