ทุเรียนเพิ่งปลูกได้ 1 เดือน ใบไหมหมดเลยครับมันเกิดจากอะไรครับ และวิธีแก้ไขต้องทำอย่างไงครับ รบกวนแน่นำหน่อยครับ

ทุเรียนเพิ่งปลูกได้ 1 เดือน ใบไหมหมดเลยครับมันเกิดจากอะไรครับ และวิธีแก้ไขต้องทำอย่างไงครับ รบกวนแน่นำหน่อยครับ

1 Like

ทุเรียนท่าน ระบบรากมีปัญหารากยังไม่เดิน ชะงักการเจริญเติบโต ควร

1.ให้พรวนดิน ออกจากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน 30เซนติเมตร แล้วใช้สารฮิวมิคแอซิด อัตรา 1000 มิลลิลิตร ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นลงดินด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูงหรือราดลงดินใต้-ชายพุ่มและที่พรวน ทุกๆ 7 วันจำนวน 1-2 ครั้ง
2.หลังนั้น รากเริ่มเดินดี แทงยอดใหม่แล้วค่อยให้ปุ๋ย
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 17-17-17หรือ15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1) หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
** 2.3ลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม** ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ แคลเซี่ยม-โบรอน เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง หรือให้ปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 +TEหรือ 30-20-10+TEควรให้ช่วงแตกใบอ่อนใบเพสลาดแล้ว
การพรวนดินแบบนี้ครับ

1 Like

เพิ่มน้ำครับ งดปุ๋ยเคมีก่อนจนกว่าจะมียอดใหม่ พ่วนดินรอบๆพุ้ม

1 Like