สวัสดีครับเมื่อฝนตกลมแรงตื่นมาอย่าลืมสำรวจพื้นที่ความเสียหายด้วยนะครับ

สวัสดีครับเมื่อฝนตกลมแรงตื่นมาอย่าลืมสำรวจพื้นที่ความเสียหายด้วยนะครับ

1 Like